Vestav stavby, fasdy, sdrokartony, stechy, monte
Regenerace panelových domů Tisk E-mail

Co je revitalizace panelového domu?

Revitalizace panelového domů je komplexní oprava důležitých částí budovy, provedená v rámci jednoho projektu, který může mít několik etap.
S revitalizací panelového domů přicházejí tyto výhody:
  • tržní hodnota bytu se zvýší až o 50%
  • výrazné snížení nákladů na vytápění
  • zlepšení kvality bydlení - mikroklima, snížení hlučnosti
  • prodloužení životnosti objektu
  • úspory za vytápění 30 % až 50 % současných nákladů
Etapy revitalizace
Rozhodnutí - analýza současného stavu objektu (zhodnocení technického stavu objektu, zhodnocení energetických parametrů konstrukcí, zhodnocení potřeb uživatelů), statický posudek, energetický audit, konečný vzhled budovy
Příprava regenerace - projektová dokumentace opravy a modernizace domu, ohlášení stavby nebo stavební povolení, výběr dodavatele stavby - nutná smlouva o dílo
Zajištění finančních zdrojů - po dohodě s odběratelem je možné zajistit finančního poradce, který navrhne, popřípadě zajistí nejoptimálnější variantu financování revitalizace
Realizace - přesná pravidla a harmonogram, vedení stavebního deníku, předání a převzetí stavby, kolaudace
Užívání a udržování - vyregulování topného systému, nutnost větrání - zamezení vzniku plísní, seřízení vchodových dveří

Revitalizace panelového domu je komplexní oprava důležitých funkčních částí budovy, která poskytne kvalitní bydlení na úrovni současných požadavků na stavební techniku, hygienu, estetiku bydlení a hospodaření s energiemi.