Vestav stavby, fasdy, sdrokartony, stechy, monte
Sádrokartonové konstrukce Tisk E-mail

Sádrokarton je v současné době velice oblíbeným stavebním prvkem pro svou rychlou, levnou a čistou realizaci, výbornou zvukovou i tepelnou izolaci a protipožární odolnost. Dokonale hladký povrch sádrokartonových konstrukcí působí čistě a moderně. Sádrokartonové konstrukce mají akustické vlastnosti srovnatelné s klasickými materiály, ale jejich plošná hmotnost je asi pětkrát nižší. Díky tomu není nosná konstrukce stavby příliš zatížena. To je důležité u novostaveb i při rekonstrukcích.

Sádrokarton sám není tepelným izolantem, takže jej lze využít i při budování podlahového vytápění. Sádrokartonové konstrukce však umožňují velmi snadnou kombinaci s polystyrénem nebo vláknitou tepelnou izolací.

Princip sádrokartonu byl patentován v USA již v roce 1891, od této doby je neustále zdokonalován a systémově vylepšován. Ze sádrokartonu je možné montovat veškeré vnitřní nenosné konstrukce. Jeho největšími přednostmi jsou:

  • rychlost montáže
  • čistota prostředí
  • ekologická nezávadnost
  • snadná demontovatelnost
  • vynikající estetické vlastnosti
  • možnost kombinací s dalšími materiály (dřevo, kov, sklo apod)
  • příznivé ovlivnění mikroklimatu v místnostech
  • příznivá cena
Sádrokarton se běžně používá ke snižování stropů, stavění příček a předstěn, náhradě bytových jader a realizaci půdních vestaveb. Díky svým konstrukčním vlastnostem lze provádět prakticky jakékoli tvary na přání zákazníka (oblouky, víceúrovňové stropy, dělící stěny, předsazené stěny, stropní podhledy, rekonstrukce podkroví apod.), s možností zabudování bodových světel, reproduktorů apod.

Použitím sádrokartonových konstrukcí děrovaných desek lze podstatně snížit odrazivost zvuku od stěn a stropů. Kombinace děrovaného a plného sádrokartonu se tak využívá ve školách, koncertních a přednáškových sálech či nahrávacích studiích, aby bylo dosaženo optimální a rovnoměrné srozumitelnosti řeči či hudby ve všech částech místnosti. Kromě akustických vlastností nabízí děrovaný sádrokarton i reprezentační vzhled.

Sádrokartonové konstrukce se také využívají k protipožární ochraně ostatních stavebních konstrukcí, jako jsou např. dřevěné či ocelové prvky, či členění stavby na požární úseky. Pro běžného člověka mají tyto vlastnosti rozhodující vliv např. při výstavbě podkroví, kde je třeba zajistit sádrokartonem hned několik funkcí. Je to především požární odolnost samotné střechy pro případ únik z objektu před požárem, dále pak zabránění přestupu požáru na okolní objekty (např. u řadových domů) nebo obráceně a konečně sádrokarton může úspěšně zabránit rozšíření požáru po vlastní budově. Rovněž pro rozvod elektřiny po domě má nehořlavost sádrokartonu svůj půvab.

Rostoucí vážnosti, s jakou je zvláště v zahraničí posuzován vliv stavby a použitých materiálů na životní prostředí, svědčí i to, že zvláště u státních zakázek je ekologická nezávadnost důležitým kritériem výběru dodávky.

Dodávka a montáž sádrokartonových konstrukcí je činností, se kterou společnost VESTAV group s.r.o. provádí od zahájení svého působení na trhu stavebních prací a z tohoto důvodu má velké zkušenosti s realizací těchto prací. Je držitelem certifikátu RIGIPS a KNAUF a tyto certifikáty pravidelně obnovuje.