Certifikát ISO 18001:2008 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
18001-2008-2014.png